Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Huta

2018-10-25 00:22:29
Ogłoszenie

Wójt Gminy Cekcyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cekcyn na lata 2016-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

2016-06-30 14:16:14
Wyszukiwanie kart w Wykazie


Wyszukiwanie kart w Wykazie - link
2013-07-24 12:48:09