Archiwum zlikwidowanego zakładu pracy 

 

 

W Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Cekcyn przechowywana jest dokumentacja osobowa i płacowa pracowników zlikwidowanej "Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Cekcynie", którą zakład w roku 1995 przekazał  do Archiwum tutejszego Urzędu.

Na podstawie przechowywanych akt sporządza się zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, bądź urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów z akt osobowych i płacowych.

Wzór wniosków do pobrania: wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu

Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, pok. 21, tel. (52) 3347582.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1314
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Gackowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2016-04-15 09:36:37
Czas publikacji: 2016-04-15 09:45:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak